Förskolan startade 1993 i en villa på Lidingö som är ca 340 kvm. Utomhus finns en terass och en trädgårdstomt med pedagogiska aktiviteter som stimulerar barnens utveckling. Vi eftersträvar en hemlik miljö som ändå uppfyller kraven på säkerhet. Förskolan har en avdelning med 20-24 barn i åldrarna 3-6 år...

Utemiljö

Bamseavdelningen


...samt en avdelning med 12-14 barn 1-3 år.

Knatteavdelningen


I köket finns en kokerska. Vi eftersträvar att alla råvaror är svenska och att matvarorna vi använder är så långt det är möjligt ekologiska. Vi bakar allt vårt mjukbröd själva.

Förskolan har väl inplanerade handlingsplaner för barnens säkerhet och samtliga barn är försäkrade dygnet runt. Utvärdering av förskolans verksamhet görs kontinuerligt.

På förskolan arbetar:

kokerska, barnskötare, förskollärare, småbarnspedagoger samt montessoripedagoger med lång erfarenhet.

 Kvalitetsbeskrivning

·         Hemlagad mat och egen kokerska.

·         Utbildade lärare.

·         Hemlik miljö – 350 m2 villa med trädgårdstomt.

·         Barnen: ålder och kön jämt fördelat.

·        Lärare kontinuerlig fortbildning.

 

 

 

 

COPYRIGHT © 2002 WASAPLATSENS MONTESSORIFÖRSKOLA AB // DESIGN AV PETER JOHANSSON