Wasaplatsens Montessoriförskola AB arbetar utifrån grundtanken att varje barn är vetgirigt och har en spontan lust att utforska världen utifrån sina intressen.

Därför erbjuder vi en stimulerande miljö med naturvetenskap, teknik, bygg och konstruktion samt ateljé. Rörelse, sång och musik finns i den dagliga verksamheten. Genom pedagogisk dokumentation kan varje barn hitta det bästa inom sig själv på vägen mot självständighet och oberoende.

Genom att ta hänsyn till varje enskilt barns intresse, behov och mognad kan barnet utvecklas i sin egen takt och bygga upp ett egenvärde och en självtillit. Allt utan varken tvång, hinder eller likriktighet.

Vi arbetar utefter Lpfö 98 rev 2010 och vårt verktyg att uppfylla detta är montessorifilosofin och ny forskning.


COPYRIGHT © 2002 WASAPLATSENS MONTESSORIFÖRSKOLA AB // DESIGN AV PETER JOHANSSON