Välkommen till Wasaplatsens Montessoriförskola AB

Vi finns i fina lokaler på Lidingö. Förskolan har en avdelning med 20-24 barn i åldrarna 3-6 år samt en småbarnsavdelning med 12-14 barn i åldrarna 1-3 år.

Vi följer Lidingö Stads riktlinjer för öppettider och anpassar dem efter vårdnadshavares behov. Mer information finns på lidingo.se/barnochutbildning.

Lov: Förskolan håller stängt för ordinarie verksamhet under påsklov. Under jul, 5 veckor under sommaren samt under enstaka klämdagar är förskolan stängd. Istället erbjuds barnomsorg på en av följande verksamheter som samarbetar med oss i ett backupsystem:

Lidingö Montessorifsk
Rudboda Montessorifsk
Skeppets Montessorifsk
Äpplets Montessorifsk

Detsamma gäller vid studie- och planeringsdagar, 2 ggr/termin. Backupsystemet erbjuds vårdnadshavare med behov av barnomsorg. Detta gäller även påsklov.

Öppet hus anordnas den sista lördagen i januari kl. 10.00-12.00.

Om det är något som ni undrar över är det bara att ringa eller maila.

Wasaplatsens Montessoriförskola AB
Frejavägen 20, 181 32 Lidingö
Tel: 08-731 79 08

Mail: forskola@montessorifskwasaplatsen.com
Fax: 08-731 79 09

 

COPYRIGHT © 2002 WASAPLATSENS MONTESSORIFÖRSKOLA AB // DESIGN AV PETER JOHANSSON